Zamek

Gościszów

Kategorie: 
Gosciszow00Gosciszow01Gosciszow02Gosciszow03Gosciszow04Gosciszow05
Map
Zamek w Gościszowie był wzmiankowany po raz pierwszy już w 1294 roku. Jego właścicielem był prawdopodobnie rycerz Thamo von Landeskron, a następnie książę głogowski Henryk III. W tym okresie powstał tu również renesansowy dwór otoczony fosą.
W latach 1550 – 1603 dwór został zamieniony w renesansowy pałac. Właścicielami byli wówczas Kaspar von Warnsdorf wraz z żoną Helene von Zedlitz.
W latach 1636 – 1828 pałac stał się własnością rodziny von Bibran – Modlau, która w roku 1780 dokonała jego przebudowy. Kolejna modernizacja miała miejsce w latach 1848 – 1856, kiedy to właścicielami byli baronowie von Schönberg – Bibran.
Ostatnimi właścicielami była rodzina von Löbenstein, która wykupiła dobra w roku 1888 r. i zamieszkiwała tu do 1945 r.
Pałac został mocno uszkodzony podczas II wojny światowej, a po wojnie stał się własnością Skarbu Państwa, który w roku 1965 poddał go konserwacji, co nie zapobiegło jego dalszemu niszczeniu. Od roku 1993 obiekt jest w rękach prywatnych.

Wojnowice

Kategorie: 
Wojnowice00Wojnowice01Wojnowice02Wojnowice03Wojnowice04
Map
Zamek w Wojnowicach pochodzi z przełomu XIV i XV w. Położony jest w najniższym punkcie okolicy, wśród mokradeł i lasów. Otoczony fosą - pełnił kiedyś funkcje obronne.
Pierwsza modernizacja zamku miała miejsce w latach 1513-1570, kiedy to przekształcono go w renesansową siedzibę mieszkalną. Pierwszego etapu przebudowy dokonał Mikołaj Schebitz w latach 1513-1537, w kolejnym etapie, Lukrecja Boner i jej mąż Andrzej Hartwig, wzbogacili zamek o wieżę, a ostateczny charakter nadała mu rodzina Hube.
Kolejni właściciele zamku dokonywali już niewielkich modyfikacji, w 1650 r. zmieniono obramienie portalu wejściowego, sto lat później dobudowano na jego osi lukarnę dachową a w latach 60-tych XIX w. zmieniono most drewniany na ceglany, wsparty na trzech arkadach, oraz zwieńczono wieżę krenelażem. W XIX w. powstały też w sąsiedztwie zamku pokaźne zabudowania folwarczne, których pozostałości są wciąż widoczne i użytkowane. W latach 40-tych XX wieku wzmocniono konstrukcję fundamentów zamku.
W okresie powojennym zamek pozbawiony właściciela został rozgrabiony i dopiero w latach 60-tych Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy wsparciu Zarządu Głównego, zaopiekował się zamkiem i podjął dzieło restauracji. Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt odzyskał swoje pierwotne piękno.

Prochowice

Kategorie: 
Prochowice00Prochowice01Prochowice02Prochowice03Prochowice04Prochowice05
Map

Zamek w Prochowicach pochodzi z przełomu XIII-XIV w. i najprawdopodobniej wzniósł go Iko von Parchwitz bądź jego wnuk Stefan von Parchwitz. W roku 1383, Piotr von Parchwitz sprzedał zamek księciom legnickim: Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi, a od roku 1400 właścicielami zamku była rodzina von Zedlitz. Na przełomie wieku XV i XVI zamek rozbudowano o nowe zewnętrzne umocnienia.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Hans Oppersdorf, a następnie Fabian von Schoenaich. W 1597 roku Prochowice powróciły w posiadanie książąt legnickich i sam zamek w tym okresie znacznie podupadł, do czego przyczyniły się również najazd i zniszczenia dokonane przez Szwedów w roku 1612.
Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów i odtąd służył jako budynek mieszkalny.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Erdman Sylvius von Puckler, który w latach 1835-37 dokonał remontu i kolejnej rozbudowy, następnie Ernst Liman, Ernst Schlegner, Leopold Weber z Wrocławia i hrabia Kurt Strachwitz, za rządów którego dokonano ostatniej renowacji.
Zamek doznał niewielkich uszkodzeń w trakcie II Wojny Światowej, a po wojnie, pozostawiony bez opieki, podupadł do stanu dzisiejszego. Aktualny, prywatny właściciel dokonuje jedynie bieżących remontów i zajął się rekonstrukcją umocnień zewnętrznych.