Wieża

Mietków

Kategorie: 
Mietkow00Mietkow01Mietkow02Mietkow03Mietkow04Mietkow05Mietkow06Mietkow07
Map
Pałac w Mietkowie powstał w wyniku rozbudowy XVI wiecznej wieży obronnej. Do dziś zachowały się jeszcze sklepienia wykonane całkowicie z kamienia. Pierwsza transformacji obiektu w dwór miała miejsce w XVIII wieku. Ostateczną bryłę pałac uzyskał po 1855 roku. Opuszczony po 1945 pozostawiony bez opieki, dziś jest już tylko ruiną.

Biestrzyków

Kategorie: 
Biestrzykow00Biestrzykow01Biestrzykow02
Map

Wieża mieszkalno-obronna w Biestrzykowie jest bez wątpienia jednym z najbardziej urokliwych obiektów na Dolnym Śląsku. Pierwsze wzmianki na temat wieży pojawiają się już w roku 1411. Do roku 1516 wieża pełniła funkcję siedziby administratorów dóbr wrocławskiej kapituły katedralnej. Zbudowana z kamienia oraz cegły w wątku gotyckim, gęsto przetykanym ozdobną zendrówką (przepalona cegła) co wskazuje, że wieża nigdy nie była otynkowana z zewnątrz. Obecnie wieża jest w rękach prywatnego właściciela, który ją wyremontował i zachowując jej zabytkowe cechy przekształcił w dom mieszkalny, obok którego zachowany jest także staw - pozostałość dawnej fosy.