Naehrich

Pustków Żurawski

Kategorie: 
Pustkow00Pustkow06Pustkow08Pustkow03Pustkow04Pustkow05Pustkow01Pustkow07Pustkow02Pustkow09
Map
Pałac w Pustkowie Żurawskim wzniesiono w latach 1869 - 1870 dla przedsiębiorcy Carla Christiana Naehrich, założyciela znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie cukrowni. Zarówno pałac jak i samo przedsiębiorstwo pozostawało w rękach rodziny Naehrich aż do momentu zakończenia II Wojny Światowej, kiedy to dobra te zostały znacjonalizowane. Pałac zmienił wtedy swoje przeznaczenie i pełnił funkcję siedziby zarządu przedsiębiorstwa.
Obecnie cukrownia jest już zamknięta, a o jej istnieniu przypominają dwa wysokie kominy. W samym pałacu mieści się natomiast przedszkole.