Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Kategorie: 
Warta00Warta01Warta02Warta03Warta04Warta05Warta06Warta07
Map
Zamek w Warcie Bolesławieckiej powstał prawdopodobnie na przełomie XIV i XV w. i został wzniesiony przez rodzinę von Zeidlitz. W 1540 roku, obok zamku wybudowany został renesansowy dwór, którego budowniczym był Hans von Zedlitz.
Dobra w krótkim czasie miały różnych właścicieli, byli to kolejno: Hans von Glaubitz, Hans von Stiebitz i Christoph von Sommerfeld. Prawdopodobnie to właśnie za czasów rodziny von Sommerfeld, na przełomie XVI i XVII dwór został rozbudowany o skrzydło północne, o czym świadczy data 1612 na sygnaturce.
Po śmierci kolejnego właściciela majątku z rodziny von Sommerfeld – Abrahama, wdowa po nim Barbara z domu von Reibnitz została jedyną dziedziczką. Ponownie wyszła za mąż za Otto barona von Hohberg auf Buchwald, który z kolei po śmierci żony stał się następnym dziedzicem.
W 1663 r. baron ożenił się po raz drugi, a jego wybranką została Sophie Hedwig von Schellendorf. Z tego małżeństwa narodziła się córka, Helena Sophia Magdalena, która w 1683 r. poślubiła wicekanclerza Królestwa Czech i starostę legnicko – głogowskiego Hansa Wolfganga Wenzela von Frankenberg.
Za czasów, gdy właścicielami była roddzina von Frankenbert dokonano kilku przebudów. W II poł. XVIII w. przebudowane zostały wnętrza dworu. W 1899 r., kiedy to m.in. powiększono okna dużej sali na piętrze skrzydła południowego oraz na piętrze zachodniej elewacji. Na przełomie lat 1913-1914 r. na stare sgraffita nałożono nowe, co widać w dzisiejszym, zrujnowanym stanie elewacji.Do końca II wojny światowej właścicielami dóbr była rodzina hrabiów von Hacke.
Obecnie dwór znajduje się w zasobach AWRSP i od 1994 r. jest dzierżawiony przez osobę prywatną, która systematycznie remontuje dwór i przywraca mu dawny wygląd.