Powiat średzki

Szczepanów

Kategorie: 
szczepanow00szczepanow01szczepanow02szczepanow03
Map

Pałac w Szczepanowie pochodzi z lat 1690-1692 i został wzniesiony przez Franza Bautschnera von Schlenberga.
W latach 1756-63, w trakcie wojny siedmioletniej, dwór został zniszczony. Odbudowano go w latach 1768-72 i jednocześnie przebudowano wnętrza. Otrzymały one wówczas bogate dekoracje stiukowe. Na początku XIX w. pałac przeszedł w ręce hrabiego von Schweinitz. Kolejnymi właścicielami była rodzina von Lösch, która w latach 40 - tych XIX w. dokonała kolejnej przebudowy. Wtedy to, m.in. podwyższono wieże, dodano portyki kolumnowe, zlikwidowano dziedziniec wewnętrzny, stawiając na jego miejscu duży hall. Obecnie pałac należy do ANR, która oddała go w dzierżawę.

Mrozów

Kategorie: 
Mrozow00Mrozow01Mrozow02Mrozow03
Map
Pałac w Mrozowie pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. W 1860 roku został przebudowany i zyskał charakter obronny. Niewiele jest wiadomo na temat jego historii. Kilka lat temu pałac został wyremontowany z funduszy Caritas i obecnie mieści się tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych. Obok pałacu znajduje się zachowany fragment parku krajobrazowego.