Polska

Maniów Mały

Kategorie: 
Maniow00Maniow01Maniow02Maniow03Maniow04Maniow08Maniow05Maniow07
Map

Pałac w Maniowie Małym został wzniesiony w połowie wieku XVIII, a jego gruntowna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie wieku XIX, wtedy to rozbudowano pałac o dodatkowe piętro i wieżę. W trakcie drugiej wojny światowej pałac został zniszczony i nigdy nie podjęto prób jego rewitalizacji. W chwili obecnej, pozostawiony bez opieki zamienia się w ruinę.

Krasków

Kategorie: 
Kraskow00Kraskow01Kraskow02Kraskow03Kraskow04Kraskow05Kraskow06Kraskow07
Map
Pałac w Kraskowie został wzniesiony w 1746 roku przez hrabiego Dawida Sigismunda von Zedlitz und Leipe. Projektantem tego obiektu był architekt Fischer von Erlach Młodszy. Dziś jest on określany jako jedno z większych arcydzieł okresu rokoko.
7 marca 1848 roku, pałac stał się własnością Georga Gustava Rudolfa von Salisch, w zamian za dożywotnią rentę na rzecz dotychczasowej właścicielki, Charlotte Friederike hrabiy von Zedlitz und Leipe. W 1945 pałac został znacjonalizowany i popadł w ruinę. Dopiero w 1992 roku zyskał nowego właściciela, który przywrócił mu dawny blask.