Polska

Prochowice

Kategorie: 
Prochowice00Prochowice01Prochowice02Prochowice03Prochowice04Prochowice05
Map

Zamek w Prochowicach pochodzi z przełomu XIII-XIV w. i najprawdopodobniej wzniósł go Iko von Parchwitz bądź jego wnuk Stefan von Parchwitz. W roku 1383, Piotr von Parchwitz sprzedał zamek księciom legnickim: Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi, a od roku 1400 właścicielami zamku była rodzina von Zedlitz. Na przełomie wieku XV i XVI zamek rozbudowano o nowe zewnętrzne umocnienia.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Hans Oppersdorf, a następnie Fabian von Schoenaich. W 1597 roku Prochowice powróciły w posiadanie książąt legnickich i sam zamek w tym okresie znacznie podupadł, do czego przyczyniły się również najazd i zniszczenia dokonane przez Szwedów w roku 1612.
Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów i odtąd służył jako budynek mieszkalny.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Erdman Sylvius von Puckler, który w latach 1835-37 dokonał remontu i kolejnej rozbudowy, następnie Ernst Liman, Ernst Schlegner, Leopold Weber z Wrocławia i hrabia Kurt Strachwitz, za rządów którego dokonano ostatniej renowacji.
Zamek doznał niewielkich uszkodzeń w trakcie II Wojny Światowej, a po wojnie, pozostawiony bez opieki, podupadł do stanu dzisiejszego. Aktualny, prywatny właściciel dokonuje jedynie bieżących remontów i zajął się rekonstrukcją umocnień zewnętrznych.

Mrozów

Kategorie: 
Mrozow00Mrozow01Mrozow02Mrozow03
Map
Pałac w Mrozowie pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. W 1860 roku został przebudowany i zyskał charakter obronny. Niewiele jest wiadomo na temat jego historii. Kilka lat temu pałac został wyremontowany z funduszy Caritas i obecnie mieści się tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych. Obok pałacu znajduje się zachowany fragment parku krajobrazowego.

Miękinia

Kategorie: 
Miekinia00Miekinia01Miekinia02Miekinia03
Map
Pałac w Miękini pochodzi z XVII wieku. W trakcie wojny trzydziestoletniej pałac wraz z folwarkiem został zniszczony. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, gdy Miękinia stała się własnością rodziny von Hoym i Maltzan dwór został odbudowany. Kolejna przebudowa miała miejsce na przełomie XIX / XX wieku. Architektura pałacu wskazuje, że była to raczej siedziba zarządcy folwarku, a nie pałac, który miał pełnić funkcję reprezentacyjną. Obecnie pałac jest własnością prywatną i popada w ruinę.
Tuż obok pałacu znajduje się lokalna winnica.