Polska

Zaborów

Kategorie: 
Zaborow00Zaborow01Zaborow02Zaborow03Zaborow04Zaborow05
Map
Pałac w Zaborowie wzniesiony w 1725 roku przez rodzinę von Nostitz. Charakterystycznym elementem pałacu jest bogato zdobiony portal głównego wejścia wykonany z piaskowca oraz wspaniały kartusz herbowy.
Na początkach XIX wieku pałac stał się własnością rodziny von Prittwitz, która dokonała jego pierwszej przebudowy. Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 1906, kiedy to właścicielem pałacu był Gotthard Wirtsch. Najprawdopodobniej wtedy fasada frontowa została skierowana na wschód, w kierunku parku. Pierwotnie front pałacu był skierowany na zachód, na dziedziniec folwarczny.
W styczniu 1945 roku Zaborów znalazł się w pasie ciężkich walk frontowych i kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. W tym czasie pałac uległ zniszczeniu i nigdy już nie został odbudowany. W chwili obecnej pozostały już tylko fragmenty przypominające o latach jego świetności.

Wojnowice

Kategorie: 
Wojnowice00Wojnowice01Wojnowice02Wojnowice03Wojnowice04
Map
Zamek w Wojnowicach pochodzi z przełomu XIV i XV w. Położony jest w najniższym punkcie okolicy, wśród mokradeł i lasów. Otoczony fosą - pełnił kiedyś funkcje obronne.
Pierwsza modernizacja zamku miała miejsce w latach 1513-1570, kiedy to przekształcono go w renesansową siedzibę mieszkalną. Pierwszego etapu przebudowy dokonał Mikołaj Schebitz w latach 1513-1537, w kolejnym etapie, Lukrecja Boner i jej mąż Andrzej Hartwig, wzbogacili zamek o wieżę, a ostateczny charakter nadała mu rodzina Hube.
Kolejni właściciele zamku dokonywali już niewielkich modyfikacji, w 1650 r. zmieniono obramienie portalu wejściowego, sto lat później dobudowano na jego osi lukarnę dachową a w latach 60-tych XIX w. zmieniono most drewniany na ceglany, wsparty na trzech arkadach, oraz zwieńczono wieżę krenelażem. W XIX w. powstały też w sąsiedztwie zamku pokaźne zabudowania folwarczne, których pozostałości są wciąż widoczne i użytkowane. W latach 40-tych XX wieku wzmocniono konstrukcję fundamentów zamku.
W okresie powojennym zamek pozbawiony właściciela został rozgrabiony i dopiero w latach 60-tych Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy wsparciu Zarządu Głównego, zaopiekował się zamkiem i podjął dzieło restauracji. Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt odzyskał swoje pierwotne piękno.