Powiat lubiński

Zaborów

Kategorie: 
Zaborow00Zaborow01Zaborow02Zaborow03Zaborow04Zaborow05
Map
Pałac w Zaborowie wzniesiony w 1725 roku przez rodzinę von Nostitz. Charakterystycznym elementem pałacu jest bogato zdobiony portal głównego wejścia wykonany z piaskowca oraz wspaniały kartusz herbowy.
Na początkach XIX wieku pałac stał się własnością rodziny von Prittwitz, która dokonała jego pierwszej przebudowy. Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 1906, kiedy to właścicielem pałacu był Gotthard Wirtsch. Najprawdopodobniej wtedy fasada frontowa została skierowana na wschód, w kierunku parku. Pierwotnie front pałacu był skierowany na zachód, na dziedziniec folwarczny.
W styczniu 1945 roku Zaborów znalazł się w pasie ciężkich walk frontowych i kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. W tym czasie pałac uległ zniszczeniu i nigdy już nie został odbudowany. W chwili obecnej pozostały już tylko fragmenty przypominające o latach jego świetności.

Dziewin

Kategorie: 
Dziewin00Dziewin01Dziewin02Dziewin03Dziewin04Dziewin05Dziewin06
Map
Dziewin wita drewnianymi figurami, które stoją tu niemal przy każdym zakręcie. Znajduje się tu również największy renesansowy dwór na Dolnym Śląsku. Historia tego obiektu zaczyna się w XIIIw, kiedy to wybudowane tu zamek książęcy, który następnie w 1287 r. odsprzedano rycerzowi Ottonowi von Zedlitz. Zamek w rękach rodziny von Zeidlitz znajdował się, aż do 1508 r. kiedy to zamek kupiła rodzina von Kanitz. W 1558r. rozpoczęto budowę pałacu, który następnie rozbudowano, najpierw w roku 1580, potem w 1700. Kolejno właścicielami były rodziny von Mütschelnitz i von Schweinitz. W latach 1860-1881 pałac przechodził gruntowny remont i został odrestaurowany.
Pałac przetrwał w stanie nienaruszonym II Wojnę Światową, a następnie został znacjonalizowany i użytkowany przez PGR. Opuszczony w latach 80. XX wieku. W chwili obecnej ten wysokiej klasy zabytek jest w rękach prywatnych i popada w ruinę.