Dolnośląskie

Posiadłości von Saurma

Kategorie: 
Posiadłości vom Saurma
Zwiedzając zabytki Dolnego Śląska szybko zauważamy, że wśród właścicieli znakomitej części zachowanych do dziś pałaców i zamków, powtarza się jedno nazwisko - Von Saurma. Nie jest to przypadek, gdyż rodzina Von Saurma była jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin w regionie. Siedziba rodu znajdowała się, w Jelczu Laskowicach, którym rodzina władała przez blisko 500 lat. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na oficjalnej stronie Jelcza Laskowice. Powyższa mapa wskazuje orientacyjną lokalizację majątku Von Saurma w latach 1508-1945.

Samotwór

Kategorie: 
Samotwor00Samotwor01Samotwor02Samotwor03
Map
Pałac został zbudowany w latach 1776 – 1781 dla majora Gottloba Albrechta von Saürma auf Sadewitz. Pod koniec I poł. XIX w. należał on do Karla Moritza hrabiego von Zedlitz – Trützschler von Frankenhain. W roku 1919 dokonano gruntownej modernizacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ostatnim właścicielem, do roku 1945, był H. Jesdinsky. Obecnie należy do właściciela prywatnego, który przeprowadził gruntowny remont i zmienił przeznaczenie obiektu na hotel.