Dolnośląskie

Stoszyce

Kategorie: 
Stoszyce00Stoszyce01Stoszyce02Stoszyce03
Map
Pałac w Stoszycach, wzniesiony w połowie XIX wieku przez Hoffmana. W roku 1880 roku przeszedł na własność wrocławskiego kupca Hugo Carla Schmeck-Pfeffera, a następnie kolejno właścicielami byli Ludwig Schmidt, Emil Barthel, a od 1909 roku znowu Oswald Hoffman. Po zakończeniu II wojny światowej majątek nie został rozparcelowany i w całości przeznaczony na potrzeby spółdzielni rolniczej. W chwili obecnej jest w rękach prywatnych i najprawdopodobniej poszukiwany jest kolejny nabywca. Obok zamku znajdują się również ruiny domku ogrodnika.

Biestrzyków

Kategorie: 
Biestrzykow00Biestrzykow01Biestrzykow02
Map

Wieża mieszkalno-obronna w Biestrzykowie jest bez wątpienia jednym z najbardziej urokliwych obiektów na Dolnym Śląsku. Pierwsze wzmianki na temat wieży pojawiają się już w roku 1411. Do roku 1516 wieża pełniła funkcję siedziby administratorów dóbr wrocławskiej kapituły katedralnej. Zbudowana z kamienia oraz cegły w wątku gotyckim, gęsto przetykanym ozdobną zendrówką (przepalona cegła) co wskazuje, że wieża nigdy nie była otynkowana z zewnątrz. Obecnie wieża jest w rękach prywatnego właściciela, który ją wyremontował i zachowując jej zabytkowe cechy przekształcił w dom mieszkalny, obok którego zachowany jest także staw - pozostałość dawnej fosy.