von Zedlitz

Brunów

Kategorie: 
Bronow00Bronow01Bronow02Bronow03
Map
Dwór w Brunowie został wzniesiony w XV w. przez rodzinę von Zedlitz i miał charakter obronny. Dopiero w latach 1740 - 1750, gdy właścicielem Brunowa został hrabia Bernhard von Schmettau dwór przebudowano, zmieniając go w barokowy pałac na planie kwadratu. Kolejnym właścicielem pałacu był Krzysztof Henryk i Ernesta von Schweinitz. Trzy tygodnie po nabyciu majątku, w pałacu wybuchł pożar w czasie którego spłonęły wszystkie zabudowania. Na jego miejscu rodzina von Schweinitz wzniosła nową rezydencję, która następnie stała się własnością rodu von Cottenet. Z tego okresu pochodzi stajnia z powozownią, fontanna przy pałacu oraz park. Na szczytowej ścianie stajni tuż przy bramie wjazdowej umieszczono herb rodziny von Cottenet.
Kolejną przebudowa miała miejsce w latach 1900 - 1901, wtedy to dobudowano wieżę i oranżerię. W latach 30. XX wieku pałac mieścił szkołę sportową Hitlerjugend, a po wojnie, pozostawiony bez opieki uległ stopniowej dewastacji. Obecnie pałac należy do prywatnego właściciela i mieści się w nim hotel "Pałac Brunów".

Prochowice

Kategorie: 
Prochowice00Prochowice01Prochowice02Prochowice03Prochowice04Prochowice05
Map

Zamek w Prochowicach pochodzi z przełomu XIII-XIV w. i najprawdopodobniej wzniósł go Iko von Parchwitz bądź jego wnuk Stefan von Parchwitz. W roku 1383, Piotr von Parchwitz sprzedał zamek księciom legnickim: Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi, a od roku 1400 właścicielami zamku była rodzina von Zedlitz. Na przełomie wieku XV i XVI zamek rozbudowano o nowe zewnętrzne umocnienia.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Hans Oppersdorf, a następnie Fabian von Schoenaich. W 1597 roku Prochowice powróciły w posiadanie książąt legnickich i sam zamek w tym okresie znacznie podupadł, do czego przyczyniły się również najazd i zniszczenia dokonane przez Szwedów w roku 1612.
Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów i odtąd służył jako budynek mieszkalny.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Erdman Sylvius von Puckler, który w latach 1835-37 dokonał remontu i kolejnej rozbudowy, następnie Ernst Liman, Ernst Schlegner, Leopold Weber z Wrocławia i hrabia Kurt Strachwitz, za rządów którego dokonano ostatniej renowacji.
Zamek doznał niewielkich uszkodzeń w trakcie II Wojny Światowej, a po wojnie, pozostawiony bez opieki, podupadł do stanu dzisiejszego. Aktualny, prywatny właściciel dokonuje jedynie bieżących remontów i zajął się rekonstrukcją umocnień zewnętrznych.

Dziewin

Kategorie: 
Dziewin00Dziewin01Dziewin02Dziewin03Dziewin04Dziewin05Dziewin06
Map
Dziewin wita drewnianymi figurami, które stoją tu niemal przy każdym zakręcie. Znajduje się tu również największy renesansowy dwór na Dolnym Śląsku. Historia tego obiektu zaczyna się w XIIIw, kiedy to wybudowane tu zamek książęcy, który następnie w 1287 r. odsprzedano rycerzowi Ottonowi von Zedlitz. Zamek w rękach rodziny von Zeidlitz znajdował się, aż do 1508 r. kiedy to zamek kupiła rodzina von Kanitz. W 1558r. rozpoczęto budowę pałacu, który następnie rozbudowano, najpierw w roku 1580, potem w 1700. Kolejno właścicielami były rodziny von Mütschelnitz i von Schweinitz. W latach 1860-1881 pałac przechodził gruntowny remont i został odrestaurowany.
Pałac przetrwał w stanie nienaruszonym II Wojnę Światową, a następnie został znacjonalizowany i użytkowany przez PGR. Opuszczony w latach 80. XX wieku. W chwili obecnej ten wysokiej klasy zabytek jest w rękach prywatnych i popada w ruinę.