von Lösch

Szczepanów

Kategorie: 
szczepanow00szczepanow01szczepanow02szczepanow03
Map

Pałac w Szczepanowie pochodzi z lat 1690-1692 i został wzniesiony przez Franza Bautschnera von Schlenberga.
W latach 1756-63, w trakcie wojny siedmioletniej, dwór został zniszczony. Odbudowano go w latach 1768-72 i jednocześnie przebudowano wnętrza. Otrzymały one wówczas bogate dekoracje stiukowe. Na początku XIX w. pałac przeszedł w ręce hrabiego von Schweinitz. Kolejnymi właścicielami była rodzina von Lösch, która w latach 40 - tych XIX w. dokonała kolejnej przebudowy. Wtedy to, m.in. podwyższono wieże, dodano portyki kolumnowe, zlikwidowano dziedziniec wewnętrzny, stawiając na jego miejscu duży hall. Obecnie pałac należy do ANR, która oddała go w dzierżawę.