von Hohenzollern

Grodziec

Kategorie: 
Grodziec00Grodziec01Grodziec05Grodziec03Grodziec04Grodziec02Grodziec06Grodziec08Grodziec07Grodziec18Grodziec15Grodziec11Grodziec12Grodziec10Grodziec16Grodziec17Grodziec09
Map
Zamek na wulkanie - tak pokrótce określana jest twierdza w Grodźcu. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się już w roku 1155 r. W tym okresie włości zanjdowały się kolejno w rękach Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego, św. Jadwigi, a na przełomie XIV i XV w. zamek stanowił własność rycerskiego rodu Bożywojów.
W okresie wojen husyckich budowla została zdobyta i splądrowana przez oddziały husytów. W 1470 r. odkupił go książę legnicki Fryderyk I i dokonał odbudowy. Dzieło przebudowy kontynuował Fryderyk II, którego żoną była księżna Sofią von Hohenzollern.
W latach wojny 30-letniej zamek został zdobyty i spalony przez wojska księcia Albrechta Wallensteina. Odbudowano go dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg.
W latach 1906-1908 zamek poddany zostaje gruntownej przebudowie. W 1945 roku płonie po raz kolejny, tym razem podpalają go Rosjanie. W latach 60-tych XX wieku następuje kolejna odbudowa.
Poniżej wzgórza zamkowego znajduje się pałac, w rozległym parku, wzniesiono go w latach 1718-1727. Na temat historii pałacu nie wiadomo wiele.

Prochowice

Kategorie: 
Prochowice00Prochowice01Prochowice02Prochowice03Prochowice04Prochowice05
Map

Zamek w Prochowicach pochodzi z przełomu XIII-XIV w. i najprawdopodobniej wzniósł go Iko von Parchwitz bądź jego wnuk Stefan von Parchwitz. W roku 1383, Piotr von Parchwitz sprzedał zamek księciom legnickim: Ruprechtowi, Wacławowi i Henrykowi, a od roku 1400 właścicielami zamku była rodzina von Zedlitz. Na przełomie wieku XV i XVI zamek rozbudowano o nowe zewnętrzne umocnienia.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Hans Oppersdorf, a następnie Fabian von Schoenaich. W 1597 roku Prochowice powróciły w posiadanie książąt legnickich i sam zamek w tym okresie znacznie podupadł, do czego przyczyniły się również najazd i zniszczenia dokonane przez Szwedów w roku 1612.
Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w roku 1675 przeszedł na własność cesarza Leopolda Habsburga, a w 1741 został włączony do majątku królów pruskich z dynastii von Hohenzollernów i odtąd służył jako budynek mieszkalny.
Kolejnymi właścicielami zamku byli Erdman Sylvius von Puckler, który w latach 1835-37 dokonał remontu i kolejnej rozbudowy, następnie Ernst Liman, Ernst Schlegner, Leopold Weber z Wrocławia i hrabia Kurt Strachwitz, za rządów którego dokonano ostatniej renowacji.
Zamek doznał niewielkich uszkodzeń w trakcie II Wojny Światowej, a po wojnie, pozostawiony bez opieki, podupadł do stanu dzisiejszego. Aktualny, prywatny właściciel dokonuje jedynie bieżących remontów i zajął się rekonstrukcją umocnień zewnętrznych.