Jesdinsky

Samotwór

Kategorie: 
Samotwor00Samotwor01Samotwor02Samotwor03
Map
Pałac został zbudowany w latach 1776 – 1781 dla majora Gottloba Albrechta von Saürma auf Sadewitz. Pod koniec I poł. XIX w. należał on do Karla Moritza hrabiego von Zedlitz – Trützschler von Frankenhain. W roku 1919 dokonano gruntownej modernizacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ostatnim właścicielem, do roku 1945, był H. Jesdinsky. Obecnie należy do właściciela prywatnego, który przeprowadził gruntowny remont i zmienił przeznaczenie obiektu na hotel.

Kębłowice - dolnośląskie

Kategorie: 
Keblowice00Keblowice01Keblowice02Keblowice03
Map
Pałac rodziny Jesdinsky z 1882 roku i sąsiadujący z nim spichlerz. Pałac ufundowany przez Leopolda Jesdinsky'ego. Był w posiadaniu rodziny Jesdinsky'ich do roku 1945, kiedy to wkroczyła Armia Czerwona i zajęła cały majątek, który następnie w 1949 roku wojsko przekazało PGR. W chwili obecnej pałac jest w rękach prywatnych i powoli popada w ruinę.