Europa

Wojnowice

Kategorie: 
Wojnowice00Wojnowice01Wojnowice02Wojnowice03Wojnowice04
Map
Zamek w Wojnowicach pochodzi z przełomu XIV i XV w. Położony jest w najniższym punkcie okolicy, wśród mokradeł i lasów. Otoczony fosą - pełnił kiedyś funkcje obronne.
Pierwsza modernizacja zamku miała miejsce w latach 1513-1570, kiedy to przekształcono go w renesansową siedzibę mieszkalną. Pierwszego etapu przebudowy dokonał Mikołaj Schebitz w latach 1513-1537, w kolejnym etapie, Lukrecja Boner i jej mąż Andrzej Hartwig, wzbogacili zamek o wieżę, a ostateczny charakter nadała mu rodzina Hube.
Kolejni właściciele zamku dokonywali już niewielkich modyfikacji, w 1650 r. zmieniono obramienie portalu wejściowego, sto lat później dobudowano na jego osi lukarnę dachową a w latach 60-tych XIX w. zmieniono most drewniany na ceglany, wsparty na trzech arkadach, oraz zwieńczono wieżę krenelażem. W XIX w. powstały też w sąsiedztwie zamku pokaźne zabudowania folwarczne, których pozostałości są wciąż widoczne i użytkowane. W latach 40-tych XX wieku wzmocniono konstrukcję fundamentów zamku.
W okresie powojennym zamek pozbawiony właściciela został rozgrabiony i dopiero w latach 60-tych Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy wsparciu Zarządu Głównego, zaopiekował się zamkiem i podjął dzieło restauracji. Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt odzyskał swoje pierwotne piękno.

Środa Śląska

Kategorie: 
srodaslaska00srodaslaska01srodaslaska02
Map
Pałac w Środzie Śląskiej pochodzi z 1870 r. Obiekt położony jest na niewielkim wzgórzu, u którego podnóża płynie Średzka Woda. Na oficjalnej stronie gminy Środa Śląska brak jest informacji na temat jego historii. Aktualnie budynek jest remontowany. Zgodnie z oficjalną informacją pałac został przekazany w zarząd gminy Środa Śląska na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.