Stoszyce

Kategorie: 
Stoszyce00Stoszyce01Stoszyce02Stoszyce03
Map
Pałac w Stoszycach, wzniesiony w połowie XIX wieku przez Hoffmana. W roku 1880 roku przeszedł na własność wrocławskiego kupca Hugo Carla Schmeck-Pfeffera, a następnie kolejno właścicielami byli Ludwig Schmidt, Emil Barthel, a od 1909 roku znowu Oswald Hoffman. Po zakończeniu II wojny światowej majątek nie został rozparcelowany i w całości przeznaczony na potrzeby spółdzielni rolniczej. W chwili obecnej jest w rękach prywatnych i najprawdopodobniej poszukiwany jest kolejny nabywca. Obok zamku znajdują się również ruiny domku ogrodnika.