Borzygniew

Kategorie: 
Borzygniew00Borzygniew01Borzygniew04Borzygniew03Borzygniew02
Map
Renesansowy pałac w Borzygniewie wzniesiony na początku XVII wieku. Na zachowanym portalu wejściowym umieszczona jest data 1613. Brak informacji o pierwotnych właścicielach. Na murach zachowały się jeszcze elementy dekoracji sgrafittowej. Zniszczony w czasie wojny, pozostawiony bez opieki popadł w ruinę.