Najnowsze wpisy

Karczyce

Kategorie: 
Karczyce00Karczyce01Karczyce02
Map
Pałac w Karczycach. Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Brak informacji na temat przeszłych właścicieli. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa, która została tu utworzona zaraz po zakończeniu II wojny światowej.
Na uwagę zasługuje również stary zegar, na jednym z budynków, tuż przed wejściem na teren pałacu.

Stoszyce

Kategorie: 
Stoszyce00Stoszyce01Stoszyce02Stoszyce03
Map
Pałac w Stoszycach, wzniesiony w połowie XIX wieku przez Hoffmana. W roku 1880 roku przeszedł na własność wrocławskiego kupca Hugo Carla Schmeck-Pfeffera, a następnie kolejno właścicielami byli Ludwig Schmidt, Emil Barthel, a od 1909 roku znowu Oswald Hoffman. Po zakończeniu II wojny światowej majątek nie został rozparcelowany i w całości przeznaczony na potrzeby spółdzielni rolniczej. W chwili obecnej jest w rękach prywatnych i najprawdopodobniej poszukiwany jest kolejny nabywca. Obok zamku znajdują się również ruiny domku ogrodnika.